RERA Logo महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण ISO 9001:2015 certified
श्री. एकनाथ शिंदे
माननीय मुख्यमंत्री
Maharashtra Chief Minister
Government of India

विनियमन

क्रमांक विषय तारीख डाउनलोड
1 MahaRERA General (Second Amendment) Regulations 2019. 31/10/2019
2 MahaRERA General (Amendment) Regulations 2017. 11/10/2019
3 MahaRERA General Regulations 2017 24/04/2017
4 महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (सेवाप्रवेश आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवेच्या शर्ती) विनियम 2017 05/05/2017