RERA Logo महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण
Government of India

दादरा आणि नगर हवेली-नियम

क्रमांक विषय तारीख डाउनलोड
1 Dadra and Nagar Haveli Agreement for Sale Rules-2016 05/08/2017
2 Dadra and Nagar Haveli General Rules 2016 05/08/2017