RERA Logo महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण ISO 9001:2015 certified
श्री. एकनाथ शिंदे
माननीय मुख्यमंत्री
Maharashtra Chief Minister
Government of India

सर्व बातम्या

क्रमांक विषय तारीख डाउनलोड
1 2 3 4 5 >
53 महारेरा पेनलवरील एडज्युडिकेटिंग अधिकारी यांची नेमणूक 01/03/2018 https://maharera.mahaonline.gov.in/Upload/PDF/Adjudicating%20officer.pdf
52 महारेरा कॉन्सिलिएशन फोरमची पहिली सुनावणी 10 मार्च 2018 रोजी 07/03/2018 ../../Site/Upload/Pdf/Whats New.pdf
63 महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (महारेरा) स्थापना अधिसूचना क्रमांक 23 दिनांक 8 मार्च 2017 04/06/2017 /Site/55/Act
62 महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (महारेरा) (सर्वसाधारण) विनियम, 2017. 07/04/2017 /Site/63/Rules
61 ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी अतिरिक्त नेहमीचे प्रश्न अद्यावत करण्यात आलेले आहेत 01/05/2017 /Site/64/FAQ
48 User Manual - Conciliation Forum Application 16/04/2018 https://mahareraconciliation.mahaonline.gov.in/PDF/Conciliation%20Request%20Filing%20Process.pdf
49 User Manual - Appellate Tribunal Online Application 12/04/2018 https://mahareat.mahaonline.gov.in/PDF/Appeal%20Filing%20Process.pdf
3 Temporary Closure of Registration Module for System Upgradation 13/06/2022
1 Submission of Proforma of the Allotment Letter and Agreement for Sale at the time of Registration of a Real Estate Project. 12/08/2022
4 Submission of Proforma of Allotment Letter and Agreement for Sale at the time of registration. 06/06/2022