RERA Logo महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण ISO 9001:2015 certified
श्री उद्धव ठाकरे
माननीय मुख्यमंत्री
Maharashtra Chief Minister
Government of India

सर्व बातम्या

क्रमांक विषय तारीख डाउनलोड
1 2 3 4 5 >
49 महारेरा पेनलवरील एडज्युडिकेटिंग अधिकारी यांची नेमणूक 01/03/2018 https://maharera.mahaonline.gov.in/Upload/PDF/Adjudicating%20officer.pdf
48 महारेरा कॉन्सिलिएशन फोरमची पहिली सुनावणी 10 मार्च 2018 रोजी 07/03/2018 ../../Site/Upload/Pdf/Whats New.pdf
59 महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (महारेरा) स्थापना अधिसूचना क्रमांक 23 दिनांक 8 मार्च 2017 04/06/2017 /Site/55/Act
58 महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (महारेरा) (सर्वसाधारण) विनियम, 2017. 07/04/2017 /Site/63/Rules
57 ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी अतिरिक्त नेहमीचे प्रश्न अद्यावत करण्यात आलेले आहेत 01/05/2017 /Site/64/FAQ
44 User Manual - Conciliation Forum Application 16/04/2018 https://mahareraconciliation.mahaonline.gov.in/PDF/Conciliation%20Request%20Filing%20Process.pdf
45 User Manual - Appellate Tribunal Online Application 12/04/2018 https://mahareat.mahaonline.gov.in/PDF/Appeal%20Filing%20Process.pdf
11 Submission of Form 5 is extended till 31st December 2021 18/10/2021
43 Statistics Page - LIVE 01/05/2018 https://maharerait.mahaonline.gov.in/searchlist/PublicViewDashboard
29 Standardized formats for Legal title report and consent of flat buyers. 09/03/2021