Govt of Maharashtra Logo
RERA Logo महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण
श्री देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री
Maharashtra Chief Minister
Government of India

सर्व बातम्या

क्रमांक विषय तारीख Description डाउनलोड
1 Online Portal for applications from Union Territories 01/09/2017 Online Portal for applications from Union Territories https://maharerait.mahaonline.gov.in/
2 Standard Operating Procedure for Handling Complaints 24/07/2017 Standard Operating Procedure for Handling Complaints /Site/ViewPDFList?doctype=xryWH9CIwQC796U4zjciqFANv7WuD8tCXI3ylxH5Mr_N6blARPV_WNzmIrYVNlFltEEJvMTXHgJYvY9Wc0seK7Ksra2iCC64z9N0n8YHKQw=
3 Clarification on CA Certificates 05/07/2017 Clarification on CA Certificates /Site/ViewPDFList?doctype=xryWH9CIwQC796U4zjciqFANv7WuD8tCXI3ylxH5Mr_N6blARPV_WNzmIrYVNlFltEEJvMTXHgJYvY9Wc0seK7Ksra2iCC64z9N0n8YHKQw=
4 Clarification regarding Project Registration Certificate 05/07/2017 Clarification regarding Project Registration Certificate /Site/ViewPDFList?doctype=xryWH9CIwQC796U4zjciqFANv7WuD8tCXI3ylxH5Mr_N6blARPV_WNzmIrYVNlFltEEJvMTXHgJYvY9Wc0seK7Ksra2iCC64z9N0n8YHKQw=
5 ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी अतिरिक्त नेहमीचे प्रश्न अद्यावत करण्यात आलेले आहेत 01/05/2017 ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी अतिरिक्त नेहमीचे प्रश्न अद्यावत करण्यात आलेले आहेत /Site/64/FAQ
6 महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (महारेरा) (सर्वसाधारण) विनियम, 2017. 07/04/2017 महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (महारेरा) (सर्वसाधारण) विनियम, 2017. /Site/63/Rules
7 महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (महारेरा) स्थापना अधिसूचना क्रमांक 23 दिनांक 8 मार्च 2017 04/06/2017 महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (महारेरा) स्थापना अधिसूचना क्रमांक 23 दिनांक 8 मार्च 2017 /Site/55/Act