RERA Logo महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण ISO 9001:2015 certified
श्री उद्धव ठाकरे
माननीय मुख्यमंत्री
Maharashtra Chief Minister
Government of India

आमचे नेतृत्व

महारेरा प्राधिकरणाची / संस्थेची रचना पुढीलप्रमाणे असेल

शासनस्तरावरील नेतृत्व

Shri Jitendra Awhad Shri Jitendra Awhad
Cabinet Minister for Housing, Government of Maharashtra

Government of Maharashtra Mantralaya, Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Square, Nariman Point, Mumbai - 400032.

Phone: 022-22025300, 22024688

Shri Satej Pati Shri Satej Patil
State Legislative Council & Minister of State(Housing), Government of Maharashtra

Government of Maharashtra Mantralaya, Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Square, Nariman Point, Mumbai - 400032.

Phone: 022-22871705, 22025001

Shri Milind Mhaiskar
Principal Secretary, Housing

Government of Maharashtra Mantralaya, Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Square, Nariman Point, Mumbai - 400032.

Phone: 022-22821969
Email ID: psec.housing@maharashtra.gov.in

महारेरा नेतृत्व

श्री. अजॉय मेहता, अध्यक्ष, महारेरा महारेरा मुख्यालय : ९ वा मजला, हाऊसफिन भवन, प्लॉट नं. C- २१, E-ब्लॉक, वांद्रे - कुर्ला संकुल, वांद्रे पूर्व. मुंबई - ४०००५१.
Member, MahaRERA डॉ. विजय सतबीर सिंह, सदस्य १ , महारेरा. महरेरा मुंबई विभागीय कार्यालय : ५०१, एक्स्प्रेस बिल्डिंग, १४-E रोड, चर्चगेट, मुंबई - ४०००२०.
 
Secreatary, MahaRERA डॉ. वसंत प्रभू, सचिव, महारेरा महारेरा मुख्यालय : ८ वा मजला, हाऊसफिन भवन, प्लॉट नं. C- २१, E-ब्लॉक, वांद्रे - कुर्ला संकुल, वांद्रे पूर्व. मुंबई - ४०००५१.