RERA Logo महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण
श्री देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री
Maharashtra Chief Minister
Government of India

महारेरा ने स्वतःहून केलेली आदेश (स्युओ मोटो ऑर्डर )